Tank Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy các xe tăng của đối phương. Với trái và phím phải bạn di chuyển lên và xuống phục vụ bạn để điều chỉnh góc độ, với "A" và "Z" thay đổi tốc độ và "Space" bắn.