Tank Wars !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe tăng của bạn để diệt tất cả các đối thủ của bạn. Bạn di chuyển với các phím WASD, mục tiêu và bắn bằng chuột, với Q và E bạn sử dụng các cuộc tấn công đặc biệt của bạn với các loại vũ khí thay đổi phím dài.