Tank Travel

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe một cuộc chiến tranh xe tăng cho các kịch bản khác nhau đầy nguy hiểm phải vượt qua mà không bị phá hủy.