Tank 2008

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phiên bản mới của một trò chơi xe tăng tuyệt vời mà bạn phải hoàn thành nhiệm vụ của mỗi phím pantalla.Utiliza WASD để di chuyển, chuột để nhắm và bắn bằng pháo của bạn và với 'không gian' bạn sử dụng một vũ khí phụ.