Tamus and Mitta

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mitta Tamus hoặc chọn sống một cuộc phiêu lưu và giải cứu những đồ chơi đã bị đánh cắp mặt trời và do đó nó luôn luôn là ban đêm trong ngôi làng của mình. Được sử dụng nến để không ở lại trong bóng tối trong mỏ.