Talking Ginger

Đang tải trò chơi...
Tương tác với con mèo Ginger để lặp lại những gì bạn nói, bạn cũng có thể rửa, lau và rửa răng trước khi đi ngủ.