Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con mèo Angela là một vũ công giỏi và bạn sẽ chứng minh trong trò chơi này. Có ba loại vũ mà là Hip-Hop, nhạc Funky và Latin, chọn một trong những bạn thích và nhấn các phím vào đúng thời điểm để nhảy.