Tale of Two Hearts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cô gái thành phố đã đi đến một thị trấn yên tĩnh và một trong những cư dân của nó đã rơi vào tình yêu với cô ấy. Giúp họ trong câu chuyện tình yêu của họ nhận được tất cả nhẫn cưới của bạn.