Tak Race

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mỗi năm một cuộc cạnh tranh giữa bốn bộ tộc rừng tổ chức chọn để muốn tham gia và sự nghiệp. Sử dụng phím dài để phanh, bấm 1-2-3 để sử dụng phép thuật và thu thập lông để nâng cấp chiếc xe của bạn.