Tails Nightmare

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý để Vỹ, người bạn thân nhất của Sonic trên một cuộc phiêu lưu đầy bí ẩn. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình đầu tiên để tìm hiểu để bay, quay ... tất cả mọi thứ bạn cần phải tìm hiểu để chơi.