Tail Hem Style

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rất đầy đủ trò chơi thời trang, trong đó bạn có thể tạo ra rất nhiều trang phục cho mô hình. Chọn kiểu tóc, trang điểm, quần áo và phụ kiện.