Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trộn các cuộc đấu tranh Mexico và Kung Fu và được trò chơi này tuyệt vời của chiến đấu đường phố. Điều khiển nhân vật của bạn với các phím mũi tên, với das Q đấm, với cú đá W das và với giáo E tương ớt.