Taco Fu

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trộn các cuộc đấu tranh Mexico và Kung Fu và được trò chơi này tuyệt vời của chiến đấu đường phố. Điều khiển nhân vật của bạn với các phím mũi tên, với das Q đấm, với cú đá W das và với giáo E tương ớt.