Taco Bar

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng nhà hàng này Mexico chuẩn bị tacos và khoai tây chiên họ đi hỏi bạn. Tìm trong các công thức nấu ăn sách và yêu cầu qua điện thoại các thành phần được sử dụng hết.