T Zero Turbo X !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển tàu của bạn với các phím mũi tên và sử dụng phím cách để kích hoạt T-Boost mà bạn có được tốc độ tối đa. Đừng quên để nâng cấp tàu của bạn như bạn vượt qua một cấp độ!