Sword of Orion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

tàu trò chơi cổ điển trong cuộn ngang, sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và 'không gian' shoot. Thu thập các 'thưởng' và 'Power Ups', mà sẽ tạo thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ của bạn là để tiêu diệt các nhân vật phản diện của chòm sao này.