swoop to nuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mùa đông ở đây và con sóc nhỏ phải thu thập nguồn cung cấp của các loại hạt. Sử dụng chuột bay từ cây này sang cây khác mà không rơi xuống, di chuyển với tốc độ bên phải phía trước và để các bạn còn lại phanh.