Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Mùa đông ở đây và con sóc nhỏ phải thu thập nguồn cung cấp của các loại hạt. Sử dụng chuột bay từ cây này sang cây khác mà không rơi xuống, di chuyển với tốc độ bên phải phía trước và để các bạn còn lại phanh.