Swingin Kingdom

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó giúp "George the Jungle" để cứu được nhiều loài động vật từ lụt. Nhảy từ dây leo cách click chuột vào chiều cao mà bạn muốn, tránh cây và chim.