Swim Mr Fish

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp các cá nhỏ để có được như xa như tránh san hô và đá có thể ở dưới cùng của biển. Thu thập tiền xu và nhận được thêm điểm.