SwfRoads

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một tàu bởi một nền tảng mà liên tục thay đổi hình dạng. Chọn tốc độ, hãy làm theo con đường mà không cần chuyển sang một bên và nhảy khi cần thiết.