Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Thí điểm một tàu bởi một nền tảng mà liên tục thay đổi hình dạng. Chọn tốc độ, hãy làm theo con đường mà không cần chuyển sang một bên và nhảy khi cần thiết.