swerve rider

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức khung cảnh của núi cưỡi chiếc xe đạp của bạn, nhưng với cuidadillo của những trở ngại mà sẽ làm cho bạn bị mất. Tăng tốc độ với con trỏ 'lên' và phanh với con trỏ 'xuống'.