Sweet Weeding Cakes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang phụ trách của bánh bánh cưới và bạn khách ngạc nhiên với sự sáng tạo của bạn. Bạn có hình dạng khác nhau, hương vị và trái cây để trang trí.