Sweet Sue

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận Sue kẹo đạt đến từng chuyển động một cách đúng đắn các mảnh của màn hình mê cung. Nhấn Start để bắt đầu và nếu bạn muốn biết thêm tốc độ nhấp chuột vào Speed ​​Up.