Sweet Stylin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn từ rất nhiều cô gái ăn mặc họ và làm cho họ với màu sắc kẹo. Đừng quên tóc mà bạn có thể rửa, khô và nhuộm hoặc trần.