Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chọn từ rất nhiều cô gái ăn mặc họ và làm cho họ với màu sắc kẹo. Đừng quên tóc mà bạn có thể rửa, khô và nhuộm hoặc trần.