Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với những khối đá ngọt bạn chỉ có thể làm ba việc. Xây dựng một cây cầu. Bạn ăn tươi nuốt sống. Hoặc tham gia cùng họ trong cặp cho đến khi tiêu diệt lẫn nhau và không có dấu vết của bất kỳ.