Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Với những khối đá ngọt bạn chỉ có thể làm ba việc. Xây dựng một cây cầu. Bạn ăn tươi nuốt sống. Hoặc tham gia cùng họ trong cặp cho đến khi tiêu diệt lẫn nhau và không có dấu vết của bất kỳ.