Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Khi một người đi lên Bratz mặc Santa Claus, tất cả những kẻ đang bị táo bón. Tại sao?, Vì họ để lại mở ra cửa sổ phòng ngủ của họ để đưa họ quà tặng.