Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Khi một người đi lên Bratz mặc Santa Claus, tất cả những kẻ đang bị táo bón. Tại sao?, Vì họ để lại mở ra cửa sổ phòng ngủ của họ để đưa họ quà tặng.