Sweet Jerry Dress Up

Đang tải trò chơi...
Jerry, người bạn của Tom, bây giờ là dành cho Haute ẩm thực, và mặc dù nó là rất tốt ở việc tạo ra các món ăn ngon, chưa làm chủ được quá trang phục phần. Bạn sẽ làm gì cũng giữ một cablecito.