Sweet Jerry Dress Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jerry, người bạn của Tom, bây giờ là dành cho Haute ẩm thực, và mặc dù nó là rất tốt ở việc tạo ra các món ăn ngon, chưa làm chủ được quá trang phục phần. Bạn sẽ làm gì cũng giữ một cablecito.