Sweet Chef

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

đầu bếp này có nhà hàng 50-phong cách và bạn phải giúp cô chọn đồng phục phù hợp nhất của cô. Bạn cũng có kiểu tóc mà thời gian và tất cả các loại phụ kiện.