Susu

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển các khối với con trỏ để đưa nó vào hộp màu vàng, có vẻ dễ dàng, nhưng khó khăn là bạn đưa lên. Hãy kết hợp khác nhau để đạt được điều này, nó và phải cẩn thận không để có được ra ngoài.