suspend fight

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi chiến đấu với những khó khăn mà bạn làm trong không khí treo trên một chuỗi, nhấp chuột mà bạn muốn và ném tất cả các thời gian để di chuyển về phía trước. Cảnh giác với những kẻ thù mà sẽ xuất hiện, lánzales sao ninja với các phím dài