Sushi Zuma

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

New Zuma đặt trong một nhà hàng Nhật Bản. Ném các loại thực phẩm với chuột mà bạn nghĩ rằng thích hợp để tham gia ba hoặc bằng hơn và biến mất và bạn sẽ tránh được họ đến cuối khóa học.