Sushi Sudoku

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sudokus để thư. Chọn chế độ trò chơi; thực tế, chế độ cổ điển với các mức độ khác nhau của khó khăn và Thạc sĩ cho các chuyên gia. Trong mỗi bạn có thể chơi với các con số, chữ cái hoặc các loại của Nhật Bản Sushi.