Sushi Go Round

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một đầu bếp tại một nhà hàng Nhật Bản. Bếp bất cứ điều gì bạn yêu cầu khách hàng, "Sushi thức chế biến 'bạn có công thức nấu ăn, kích vào thành phần và sau đó lăn nó trên khăn trải bàn. Màn hình sản phẩm và gọi để hỏi thêm nếu bạn chạy ra ngoài.