Sushi Chef

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị tốt nhất sushi trong thị trấn để làm cho khách hàng của bạn hạnh phúc. Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giải thích các thành phần và làm thế nào để nấu các loại khác nhau.