Sushi Bar

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có thích trò chơi Diner Dash? Thưởng thức giờ đây mang theo một nhà hàng Nhật Bản; Dales chữ cái đầu tiên cho khách hàng, chuẩn bị và phục vụ những gì họ yêu cầu và nếu hỏi nhà hàng cung cấp cho họ một bộ nhớ của việc có geisha.