Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Cuối tuần này Polly Pocket giàn thiêu đến bãi biển để lướt sóng, và nên tô điểm cho bản thân đúng cách để đi đến phù hợp với bảng fardona của nó, biển và không khí.