Surf or Sink

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn của chúng tôi Emma là học tập để lướt web, giúp duy trì sự cân bằng trong những con sóng dodging đối tượng có thể làm cho họ rơi.