Supreme Deer Hunting

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn, súng trường, cỏ dại, sinh vật và sự im lặng hoang dã của bạn, hoặc là cần thiết không phải sợ hãi trước khi phá hủy một quả thông minh. Đó là trò chơi, đơn giản như vậy, vì vậy tiểu, vì vậy có thể chơi được.