Superspin.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Spinners cạnh tranh với nhiều người khác trong thời gian nhờ thực để lựa chọn nhiều. Vòng tròn và các điểm ban thu, càng nhiều càng tốt. Nhưng hãy cẩn thận không va chạm với hơn Spinner có kinh nghiệm hoặc phải bắt đầu lại.