SuperSnake.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập tất cả các thực phẩm bạn có thể và ăn nhỏ hơn bạn rắn để tiếp tục phát triển, không để cho con rắn chạm vào tường hoặc đuôi của bạn trong niềm vui nhiều trò chơi này.