Superhero Pizza

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc trong những siêu nhân loại pizza yêu thích và bạn phải phục vụ họ một cách nhanh chóng để họ không tức giận. Chuẩn bị bánh pizza với các thành phần bạn hỏi và Đặt chúng trong lò.