SuperFighters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Võ thuật trò chơi mà trong đó bạn đã comom diễn viên Bruce Lee trong presona. Kicks và thổi sử dụng các phím mũi tên và chữ 'A' và 'S' sẽ đi bộ qua lại.