SuperCrew Street

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển xe. Trong radar cho bạn thấy nơi những người có thu thập được, vì trong các hộp màu đỏ là bạn có để tất cả đi vào "đường đua".