super villain

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thoát khỏi những khuôn mặt của các nhân vật phản diện được ba hoặc nhiều. Gun di chuyển con trỏ đến nơi mà bạn muốn trực tiếp lên mặt và bắn với 'không gian', bóng tiếp theo để ném bạn xuống bên phải xuất hiện.