super tramp

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là đơn giản, thu thập tất cả các ngôi sao tránh va chạm với bom, mìn, vv Chỉ đạo bóng bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Bạn có một 'Editor' mà bạn tạo ra các màn hình của riêng bạn.