Super Thin Pancakes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu để nấu bánh bằng cách làm theo các bước của công thức, trong đó bạn kết hợp các thành phần, phá vỡ những quả trứng và sử dụng chảo đúng cách.