super stars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển tàu của bạn để có được tất cả các ngôi sao mà không cần chạm vào sao chổi. Lúc đầu, nó có vẻ dễ dàng nhưng càng ngày sẽ có nhiều hơn và di chuyển nhanh hơn.