Super Star MakeUp

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là stylist của ca sĩ nổi tiếng này và bạn phải tạo nên, tóc và ăn mặc cho một trong những buổi biểu diễn quan trọng nhất của cô.