Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là stylist của ca sĩ nổi tiếng này và bạn phải tạo nên, tóc và ăn mặc cho một trong những buổi biểu diễn quan trọng nhất của cô.