Super Spice Dash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển chuyển động của một quả bóng gà cay trở ngại né tránh, nhảy hàng rào hoặc thu thập tiền xu và ớt cay. Nhận được một chuyên gia và điểm số tốt nhất.