Super Sonic Click

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe đến Sonic thông qua các đường hầm để tránh va chạm với những bức tường hay hàng rào. Đón giữ nút chuột trái và thả hạ xuống.