Super Sneak

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lấy tên trộm ăn cắp trong nhà đóng cửa và thu tiền từ các đường phố mà không bị bắt bởi cảnh sát.